cement

n 1 saruji. 2 (in teeth etc) sementi. vt tia sementi juu/ndani ya; unga kwa sementi; (fig) imarisha, unganisha. ~friendship imarisha urafiki. cementation n. ~ mixer n kichanganya saruji.