cease

vi,vt koma; isha, acha, hulu. ~ from komesha, simamisha. without ~ kwa mfululizo. cease-fire n kusimamisha mapigano/vita; kukoma kwa vita. ceaseless adj -isiyo na/bila mwisho, -a daima. ~ lessly adv.