cayenne

, cayenne pepper n pilipili kichaa, mwachaka.