caveat

n 1 (leg) uahirishaji wa kesi. 2 (formal) tahadhari; kivuo.