catholic

adj pana (wa mawazo, mitazamo n.k.). the ~ church n Wakristo wote. Roman C ~ n Mkatoliki. C ~ism n ukatoliki, mafundisho na imani ya dini ya Katoliki.