catchy

adj 1 -a kusikiza, -a kuvuta masikio (sauti, wimbo n.k.). 2 (tricky) -danganyifu, -a hila; -erevu.