case

n kifuniko, kizingio. ~ of rubber kizingio cha mpira. vt tia matiki adj case-hardened (fig) sugu (kutokana na maisha).