cart

n mkokoteni, rukwama. put the ~ before the horse pindua jambo, fanya visivyo, fanya kinyume cha mambo. ~ away ondolea mbali. ~ bad n mzigo wa kujaa rukwama; vitu vingi. ~ wright n mtengeneza rukwama; mwendesha rukwama. vt,vi 1 beba/chukua kwa mkokoteni. 2 (colloq) (around) beba kwa mkono. 3 (derog) swaga. ~ wheel n 1 gurudumu (la mkokoteni). 2 kuvingirika kisarakasi.