carrion

n mzoga, nyama iliyooza; chochote kichukizacho adj -liyooza; -a kuchukiza. ~ crow n (bio) kunguru mla mizoga.