carpet

n zulia. (colloq) be on the ~ karipiwa, kemewa. sweep something under the ~ sukumizia kando, ficha, weka pembeni (ili kuchelewesha utekelezaji/kukwepa lawama). stair ~ n zulia la ngazini. ~ sweeper n kifagia zulia. vt tandaza, tanda ~ with fallen leaves tanda na majani makavu; laumu, karipia.