cargo

shehena, kago, mizigo. ~-ship/ plane n meli/ndege ya mizigo.