caret

n kareti: alama katika mstari wamaandishi inayojulisha kuwa neno lililosahauliwa limeandikwa juu yake.