carcase/carcass

n 1 mzoga. 2 (sl) ~ meat n nyama mbichi. 3 gofu la kitu (k.v.jengo, chombo n.k.). 4 (sl) mwili wa mtu. save one's ~ jiokoa maisha.