carboy

n chupa kubwa ndani ya jamanda, chupa ya ubapa.