carbohydrate

n 1 kabohaidreti. 2 (pl) vyakula vya wanga (k.v. viazi, muhogo, mkate n.k.).