captain

n 1 (mil) kapteni. 2 (of games) kapteni, nahodha. 3 (of ship)iation) rubani. vt ongoza. captaincy n.caption n 1 maelezo mafupi (ya habari katika kitabu, gazeti au chini ya picha). 2 kichwa cha makala.