capitulate

vi salimu amri kwa masharti, jisalimishe (kwa masharti). capitulation n.