capitalism

n ubepari. capitalist n bepari adj -a kibepari. capitalistic adj. capitalize vt,vi 1 andika kwa herufi kubwa. 2 geuza kuwa mtaji. 3 (fig) ~ (on) tumia kwa faida yako. capitalization n.