caper

vi rukaruka kwa furaha, chachawa. n 1 kurukaruka kwa furaha, kuchachawa. 2 utundu. cut a~/~s rukaruka kwa furaha; tenda kama mwenda wazimu.