capacity

n 1 nafasi, ujazo, ukubwa filled to ~ (of a room etc.) -liojaa kabisa, liojaa pomoni, tele seating~ idadi ya viti. 2 (of person) uwezo (wa kukumbuka au kujifunza) show one's ~ onyesha uwezo wako. 3 wadhifa, cheo in my ~ as Director nikiwa ni Mkurugenzi. capacious adj -enye nafasi kubwa ndani. capaciousness n. caparison n (of horse) matandiko yaliyopambwa. vt tandika (farasi) matandiko yaliyopambwa.