capability

n 1 uwezo, uwezekano. nuclear ~ n uwezo wa kupigana vita vya nuklea. 2 (pl) vipaji (vinavyoweza kuendelezwa) that boy has great capabilities mtoto yule ana vipaji vingi. capable adj 1 hodari, -stadi,-enye akili. 2 (of persons) -enye uwezo. 3 (of things/situations) -enye uwezekano. capably adv.