canter

n (of horse) mwendo wa matao win in a ~ shinda kwa urahisi. vt,vi enda kwa matao.