cant

2 n 1 ulaghai, unafiki. 2 misimu (ya tabaka/kikundi fulani).