cant

cant

1 n 1 mwinamo. 2 msukumo wa ghafula unaosababisha kuinama. vt,vi cant (over) laza upande; pindua; pinduka.

cant

2 n 1 ulaghai, unafiki. 2 misimu (ya tabaka/kikundi fulani).