camouflage

n kamafleji, majificho. vt ficha kwa njia ya kudanganya.