calvinism

n (rel)mafundisho ya Calvin: kwamba kila kitu kilikwisha amuliwa na Mungu, amri ya Mungu. Calvinist n.