calomel

n kalomeli: dawa ya kuharisha, aina ya haluli.