callisthenics

n mazoezimwili (ya kutia viungo nguvu na uzuri).