callipers

n 1 kalipa: bikari yakupimia. 2 vyuma vya miguu vya kumsaidia kilema.