calligraphy

n kaligrafia: sanaa ya kuandika vizuri.