calibration

n alama za vipimo/nyuzi (kwenye chombo).