calf

n 1 ndama, mtoto wa mnyama. cow in/with ~ ng'ombe mwenye mimba. slip her ~ avya. the golden ~ n kuabudu mali, kuandaa kwa shangwe. ~-love n mapenzi ya kitoto.