calender

n 1 mashine ya kunyoosha nguo. 2 (textile) kukuto. vt nyoosha; fingirisha.