calculate

vt,vi 1 kokotoa. 2 dhani, ona, fikiri; pima. 3 (intend, plan) kusudia, kisia, azimia. ~ up (on) (US) tumainia. 4 pangwa. calculating adj. calculation n. calculator n kikokotoo.