cajole

vt 1 ~ somebody into doing something bembeleza, vuta kwa werevu, danganya kwa kusifusifu, rairai fulani apate kufanya ulitakalo. 2 ~ something out of somebody pata taarifa kwa hila, ujanja au werevu. cajolery n.