cagey

adj (colloq) -enye hadhari/siri. cagily adv kwa hadhari.