cafeteria

n kafeteria; hoteli, mkahawa (ambamo wateja wanaji-hudumia wenyewe).