caesar

n Kaizari. ~ian operation/section n kuzaa kwa kupasuliwa/ kisu. Caesarian n.