cacology

n 1 uchaguzi mbaya wa maneno. 2 ukosefu wa matamshi.