by-law

n 1 sheria ndogo (za mji, kijiji, chama). 2 (pl) ~s n taratibu, kanuni maagizo.