butt

4 vt,vi 1 sukuma kwa kichwa, kumba (of horned animals) piga pembe. 2 ~ in (colloq) jiingiza, ingilia, jidukiza. ~ into gonga kwa kichwa; gonga kwa mbele.