butler

n mhudumu mkuu atunzaye vileo na maandalio ya meza n.k.); mtumishi mkuu (wa kiume) katika nyumba binafsi.