but

adv 1 tu he left ~ an hour ago ameondoka saa moja iliyopita tu she is ~ a child yeye ni mtoto tu can not ~ + inf lazimika; isipokuwa, ila all ~ me wote isipokuwa mimi. ~ for bila~ for your help bila msaada wako, ila kwa conj 1 lakini, isipokuwa Juma was there ~ his father was not Juma alikuwepo lakini baba yake hakuwepo. 2 no man is so old ~ that he may learn hakuna mtu aliye mzee ambaye hawezi kujifunza I cannot ~ believe siwezi kufanya jingine isipokuwa kuamini anything ~ chochote isipokuwa.~ then lakini pengine. ~ that hata hivyo, isipokuwa adv ~ yesterday jana tu he all ~ fell karibu aanguke. vi ~ me/no ~s usibishane na mimi. n there are no ~s about it hakuna shaka.