bury

vt 1 zika he buried two children amefiwa na watoto wawili. 2 fukia, ficha, setiri, futia mbali. buried in thought zama katika fikra fulani. 3 tupilia mbali; sahau. ~ the hatchet sameheana. 4 (cover, overwhelm) funikiza; angamiza. 5 funika kwa ardhi ~ a dagger in somebody's chest etc. choma sime kifuani. ~ing-beetle n (zool) tuta. burying-ground n see burial ground. burial n maziko, mazishi; kuzika requisites for burial vifaa vya mazishi. burial-ground n. makaburini, maziarani, mavani. burial service n ibada ya kuzika; talakini say burial service soma talakini.