burst

vt 1 pasua, vunja. 2 toka, penya, ingia kwa ghafla ~ its banks furika he ~ a blood vessel kapilari ilimpasuka. (fig) ~ one's sides with laughter angua kicheko, vunjika mbavu. vi pasuka, lipuka the bomb ~ bomu lililipuka; funguka ghafla ~asunder pasuka his heart will ~ with envy moyo wake utapasuka kwa wivu. ~into tears angua kilio, toka machozi ghafla. ~ on (appear suddenly) zuka. ~ with (corn) jaa tele (kwa nafaka). (of person) ~ with envy etc. -wa na husuda kubwa ~ with joy (pride etc) jawa na furaha kubwa (ona fahari kubwa n.k.). ~ upon somebody's sight jitokeza ghafla ~ somebody's ears lialia; jipenyeza kwa nguvu. ~out toka kwa nguvu; bubujika, buguika, foka. be ~ing to -wa na shauku sana. ~ in/(up) on ingilia ~ (up) on fikia, tokeza. n 1 mlipuko, mshindo, kuangua kicheko. 2 a ~ in the water main kupasuka kwa bomba la maji. 3 jitihada ya muda mfupi.