bunk

bunk

1 n kitanda (chembamba kilichofungwa kwenye ukuta wa chumba melini au katika treni). ~ beds jozi ya vitanda vilivyobebana (viwiliviwili). vi (US) 1 lala; chukua kitanda katika meli au treni.

bunk

2 vi toroka, toweka haraka haraka.

bunk

3 abbr. of bunkumbunker n 1 ghala ya mkaa au fueli melini. 2 (mil) handaki la kudumu. 3 (of golf) tuta (la kuzuilia). vt 1 jaza ghala ya mkaa/fueli melini 2. (fig) kuwa matatizoni.