bumble

vi 1 vuma. 2 tapatapa. bumboat n 1 mashua ya kupeleka posho.