bum

bum

1 n (colloq) matako.

bum

2 n (colloq) mdoezi, ombaomba. ~ around gaagaa, dusa. ~ rap n kifungo cha uonevu. ~'s rush kufukuza kwa nguvu. vi 1 doea, dusa. 2 ishi kikupe. bummer n (US) 1 lofa, mkunguni; mvivu. 2 kitu kisicho na thamani. 3 hali mbaya isiyopendeza aihisiyo mtu.