bucket

bucket

1 n 1 ndoo. (sl) kick the ~ aga dunia. bucket-shop n (sl) mwuza tikiti za kusafiria (agh. kwa ndege) kwa bei iliyopunguzwa. 2 bucketful n ndoo tele.

bucket

2 vt 1 (of horse) endesha shoti. 2 (of rain) nyesha kwa nguvu.