brutal

adj katili, -a kinyama, -a kihayawani. brutality n. brutalize vt fanya kuwa katili; geuza hayawani. brutally adv.brute adj -a kinyama, katili. ~ force n 1 mabavu, ubabe. 2 upumbavu. n 1 mnyama, hayawani. 2 mtu mbaya, baa, katili. brutish adj. brutishness n.