bruise

vi vilia he ~s easily anavilia kwa urahisi. n vilio la damu, alama ya pigo. bruiser n (sl) bondia apigaye ngumi kikatili.